Welkom op de website van de Vrienden van Sint Petrus

Stichting Vrienden van Sint Petrus
Draagt u de senioren van Sint Petrus een warm hart toe en wilt u hier actief aan bijdragen? In deze profielschets kunt u lezen hoe u dit kunt doen. In het kort wordt uitgelegd wat Stichting Vrienden van Sint Petrus zich ten doel stelt. Wellicht wordt u ook gemotiveerd om vriend van Sint Petrus te worden?

Waarom een vriendenstichting voor Sint Petrus?
Sint Petrus is een zorgcentrum in Boekel. Naast de bewoners en cliënten van het zorgcentrum maken ook steeds meer inwoners van Boekel gebruik van alle mogelijkheden zoals een kinderdagverblijf, consultatiebureau en prikpost. Sint Petrus is het centrum van het seniorengebeuren van Boekel waar iedereen welkom is. Natuurlijk wordt de zorg door de overheid gefinancieerd, maar... het zal u wellicht niet vreemd in de oren klinken dat de budgetten onder druk staan. Met name voor extra voorzieningen op het gebied van welzijn en dagbesteding is steeds minder geld beschikbaar. Daarom is er een vriendenstichting opgericht die zich ten doel stelt extra voorzieningen voor de senioren te financieren. U kunt hierbij denken aan activiteiten, uitstapjes, optredens, materialen of aankleding van de ontmoetingsruimte.

Jaarlijks worden evenementen georganiseerd door de vriendenstichting die geld opbrengen om deze activiteiten te kunnen betalen. Daarnaast is het mogelijk vriend van Sint Petrus te worden! Om voor de senioren in Sint Petrus deze extra dingen te kunnen blijven doen, is het natuurlijk fijn om steun te hebben van mensen die zich betrokken voelen bij deze doelgroep.