Doelstellingen van de stichting

Doelstelling van de stichting
Het financieel ondersteunen en bevorderen van activiteiten ten behoeve van de cliënten van Sint Petrus. Financiële steun wordt gegeven aan activiteiten die rechtstreeks aan de cliënten van Sint Petrus ten goede komen. Dit zijn bijvoorbeeld recreatieve, culturele en andere activiteiten die het sociale welzijn van de cliënten kunnen bevorderen en alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Waarom deze stichting
De bestuurders van toen waren van mening dat de gelden die bij elkaar waren gebracht in en rond Sint Petrus, ook hier of rondom Sint Petrus ten goede moesten komen voor activiteiten voor ouderen.

Wat doet de stichting
De stichting biedt financiële ondersteuning aan tal van zaken, zowel voor de bewoners van Sint Petrus als ook de cliënten die gebruik maken van de diensten van Sint Petrus. Tevens wordt het vrijwilligerswerk ondersteund.

Beloningsbeleid
De stichting draait volledig op vrijwilligers, er vinden dus geen beloningen plaats.