Het bestuur stelt zich graag aan u voor

Voorzitter:
ir. A.P.A.M. Wassenberg

Locatiemanager Sint Petrus
:
M.G.M.M.  Coolen
 
Secretaris/penningmeester:
Drs. H.M. van den Boogaard

Lid:

Mevr. E.W.M. van de Ven-van Loosbroek

 Lid:

Mevr. A.A.U.G. Smits-Biemans